Vi ønsker å diskutere ditt oppdrag med deg og dekke dine behov.
Prosjekter vi jobber med er:

– Nye hus og hytter

– Leiligheter

– Tilbygg

– Ombygging og oppgradering

– Ombygging av låver

– Driftsbygninger

– Tak

– Grunnarbeid

– Interiør

– Snekker arbeid

Vi gir deg en fastpris på oppdraget og tar ansvar for hele byggeprosjektet (totalentreprise).