Vi har våren/sommeren 2014 foretatt utbygging med tilbygg på hytta vår i Årmotdalen i Bø i Telemark. Til å utføre og ferdigstille byggeprosjektet brukte vi Byggmester Olaf Særsland. Om arbeidet og utførelsen kan vi si følgende:

hurtig tilbakemelding ved henvendelse.
vi kom til enighet om fastpris, denne ble holdt uten at det dukket opp ekstra utgifter.
byggearbeidene kom raskt i gang.
arbeidet forløp raskt og effektivt med framdrift som planlagt.
evne til å takle utfordringer underveis.
nøyaktig og godt håndverk.
ferdigstillelse til avtalt tid.
hyggelige snekkere med positive holdninger til arbeidet
vi vet at dersom det skulle dukke opp problemer i etterkant, vil firmaet raskt ta tak i dette.
alt i alt er vi meget godt fornøyd med arbeidsprosessen og utførelsen.

Tone Kristvåg og Jan Helge Pedersen, Kongsberg